Dodany: 2011-03-17 08:25:05
images/wykres.jpg33121.jpgMożliwości znalezienia zleceń na wykonywane usługi czy też produkty jest dziś naprawdę wiele. Nie we wszystkich przypadkach mogą one gwarantować zwrot poniesionych kosztów. Możliwość zwrotu z nawiązką daje jednak partnerstwo publiczno – prywatne.

Dodany: 2011-03-17 08:22:17
images/olowek.jpg9cf6e.jpgJednym ze najlepszych sposobów na zdobycie kontraktu na świadczone przez siebie usługi jest partnerstwo publiczno – prywatne. Mimo, że ta metoda współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym, będącym jednocześnie przedsiębiorcą a instytucją pożytku publicznego nie jest nowa, niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie może nieść.

Dodany: 2011-03-17 08:20:06
images/zdjecie.jpgde9ad.jpgObecnie jedną z możliwości na zyskanie zewnętrznego finansowania przedsięwzięć przez firmy prywatne jest partnerstwo publiczno – prywatne. Opiera się ono w każdym przypadku na przystąpieniu podmiotu prywatnego, będącego jednocześnie przedsiębiorstwem do organizowanego przez instytucję publiczną.

Dodany: 2011-03-17 08:13:06
images/dlonie.jpgba600.jpgWielu przedsiębiorców by zapewnić finansowanie prowadzonej przez siebie firmie coraz częściej decyduje się na partnerstwo publiczno – prywatne czyli mówiąc dokładniej na umowę pomiędzy nimi a instytucją publiczną.

Dodany: 2011-03-17 08:07:39
images/ludzie.jpg867f2.jpgMówiąc o korzyściach jakie niesie za sobą partnerstwo publiczno – prywatne dla stron umowy należy powiedzieć przede wszystkim o tym, iż jest to stosunkowo nowa metoda współpracy pomiędzy instytucją publiczną a podmiotami gospodarczymi.