Dodany: 2011-03-17 08:45:35

Dotacje z unii a partnerstwo publiczno-prywatneJedną z możliwości, dzięki której firma może poradzić sobie w najtrudniejszym okresie swej działalności jest partnerstwo publiczno – prywatne. Jest to forma współpracy z bardziej zaufanym partnerem – instytucją pożytku publicznego a więc urzędem miasta czy gminy, dysponującą środkami budżetowymi pochodzącymi w dużej części z Unii Europejskiej.

 

Dzięki temu przystąpienie do organizowanego przez nią przetargu nie będzie niosło dla firmy żadnego niebezpieczeństwa. Będzie dziać się tak dlatego, że po pierwsze wpłacone wadium nie przepada i jest zwracane w przypadku przegranej jak również w przypadku wygrania jest zaliczane na poczet zadań objętych postanowieniami umowy o partnerstwo publiczno – prywatne.

 

Nie ma więc znaczenia, czy firma startująca w przetargu została utworzona za dotacje z unii czy też nie. Każdy podmiot może wziąć w nim udział pod warunkiem, iż nie posiada zaległości w płatnościach względem urzędu skarbowego jak i ZUS oraz dysponuje określoną kwotą, umożliwiającą jej wzięcie udziału w licytacji. Jeśli zadania na mocy umowy pomiędzy partnerem prywatnym a samorządowym zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi, partnerstwo publiczno – prywatne jest w stanie zapewnić finansowanie przez bardzo długi okres..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Dotacje z unii a partnerstwo publiczno-prywatne
Nick: