Dodany: 2011-03-17 08:39:20

Inne państwa Unii EuropejskiejNajważniejszą europejską instytucją jak nie trudno się domyślić jest Unia Europejska. Te związek dwudziestu pięciu państw kieruje nie tylko polityką wewnątrzwspólnotową. W zakresie jego kompetencji jak nie trudno zauważyć jest konsolidacja krajów wokół wspólnej europejskiej waluty – Euro.

 

Wstępując w szeregi Unii, Polska zapewniła sobie dodatkowe wsparcie, płynące szerokim strumieniem do naszego kraju. Dzięki niemu znacznie lepiej może rozwijać się partnerstwo publiczno – prywatne, obejmujące swym zasięgiem wiele podmiotów a w końcowej fazie jedynie instytucję publiczną i partnera prywatnego. Dzięki możliwościom jakie daje tego typu współpraca małe firmy mogą znacznie szybciej się rozwijać.

 

By jednak skorzystać z możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno – prywatne muszą wystartować w organizowanych przez urzędy miast i gmin przetargach na wykonanie określonych zadań. Dlatego właśnie partnerstwo publiczno - prywatne charakteryzuje się podobną zasadą działania jak tradycyjny przetarg, tyle tylko, iż jego organizatorem jest instytucja publiczna a nie inna firma..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Inne państwa Unii Europejskiej
Nick: