Dodany: 2019-01-07 11:07:28

Historia Unii Europejskiej Unia Europejska to dziś najważniejsza instytucja, która wspiera rozwój europy, stanowiąc jednocześnie konkurencję na największych gospodarek świata, a więc stanów zjednoczonych, Chin czy Japonii.

 

Datą rozpoczynającą marzenia o wspólnej europie zostały zapoczątkowane już po zakończeniu drugiej wojny światowej w 1950 roku, by potem za sprawą traktatów Rzymskich powstała Europejska wspólnota węgla i Stali jak również Euratom. Od tamtego momentu obserwowany jest coraz bardziej dynamiczny rozwój wspólnoty, przystępują do niego nowe Państwa. Dzięki temu partnerstwo publiczno – prywatne również ma swą szansę. Dzisiaj, z możliwości jakie daje korzystają miliony osób w Polsce. Doskonałym przykładem są tutaj dotacje z których korzystają zarówno instytucje publiczne.

 

Przy ich pomocy realizowany jest bowiem szereg zadań zleconym prywatnym partnerom a co za tym idzie partnerstwo publiczno –prywatne daje wspólne korzyści zarówno przedsiębiorcy jak również jednostce samorządowej czy też innemu podmiotowi publicznemu. Przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach, gdzie ma miejsce partnerstwo publiczno – prywatne mają szansę w późniejszym czasie znaleźć większą ilość kontrahentów..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Historia Unii Europejskiej
Nick: