Dodany: 2011-03-17 08:25:05

Czym jest analiza rynku przed przystąpieniem do partnerstwa publiczno-prywatnegoMożliwości znalezienia zleceń na wykonywane usługi czy też produkty jest dziś naprawdę wiele. Nie we wszystkich przypadkach mogą one gwarantować zwrot poniesionych kosztów. Możliwość zwrotu z nawiązką daje jednak partnerstwo publiczno – prywatne.

 

Dzięki temu, że firma wystartuje w przetargu na wykonanie określonych zadań dla instytucji publicznej będzie miała w przyszłości znacznie większe możliwości wygrywania przetargów organizowanych przez prywatne przedsiębiorstwa. W każdym z tych przypadków musi być jednak przeprowadzona analiza rynku. Pozwoli ona zorientować się nie tylko w konkurencji danej branży na dane dobro ale również i wpłynie na znaczne obniżenie kosztów zakupu poszczególnych materiałów czy półproduktów służących wykonaniu prac.

 

Tak więc partnerstwo publiczno – prywatne daje możliwość odniesienia się zarówno do konkretnej realizacji zlecenia jak również zapewnienia sobie w przyszłości tanich produktów, służących wykonywaniu innych zleceń. Nie pozostawia więc wątpliwości to, że współpraca podmiotu publicznego z firmą na zasadach, jakie daje partnerstwo publiczno –prywatne jest najlepszym rozwiązaniem na znalezienie późniejszych kontrahentów..

Nick: