Dodany: 2011-03-17 08:22:17

Źródła partnerstwa publiczno-prywatnegoJednym ze najlepszych sposobów na zdobycie kontraktu na świadczone przez siebie usługi jest partnerstwo publiczno – prywatne. Mimo, że ta metoda współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym, będącym jednocześnie przedsiębiorcą a instytucją pożytku publicznego nie jest nowa, niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie może nieść.

 

Jedną z cech charakterystycznych jakie posiada partnerstwo publiczno - prywatne to ta, że daje ono obopólne korzyści zarówno instytucji zlecającej wykonanie zadania, która dzięki organizowanemu przetargowi wyłania najbardziej atrakcyjną pod względem kosztów wykonania ofertę jak i firmie, która będzie dane czynności realizować na podstawie umowy, zapewniając sobie jednocześnie stały dostęp do gotówki.

 

W wielu przypadkach bowiem, przedsiębiorcy wykorzystujący w swej działalności partnerstwo publiczno – prywatne mają szansę na nowe kontakty w późniejszym czasie. Najważniejszy jest bowiem pierwszy przetarg w którym biorą udział. Dzięki temu, nawet w przypadku startu w przetargach organizowanych przez firmy ich szansę na zamówienie diametralnie wzrastają, gdyż stają się wiarygodnym partnerem w interesach..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Źródła partnerstwa publiczno-prywatnego
Nick: