Dodany: 2011-03-17 08:07:39

Korzyści jakie niesie partnerstwo publiczno-prywatneMówiąc o korzyściach jakie niesie za sobą partnerstwo publiczno – prywatne dla stron umowy należy powiedzieć przede wszystkim o tym, iż jest to stosunkowo nowa metoda współpracy pomiędzy instytucją publiczną a podmiotami gospodarczymi.

 

Jednakże dzięki niej zyskuje zarówno przedsiębiorca jak i instytucja publiczna, zlecająca wykonanie konkretnych zadań. Są one realizowane jak nie trudno domyślić się poprzez odpowiednio skonstruowaną umowę pomiędzy firmą a jednostką samorządu terytorialnego czy też innym podmiotem publicznym. Korzyści jakie daje więc partnerstwo publiczno – prywatne to przede wszystkim dosyć niskie koszty zadań zleconych, które poprzedza wyłonienie zwycięzcy na organizowanym przetargu w przypadku instytucji publicznej.

 

W przypadku przedsiębiorcy, który zdecydował się na partnerstwo publiczno –prywatne jest to możliwość wykonania intratnych zleceń, które zapewnią przedsiębiorstwu przetrwanie w dłuższym terminie, gdyż pieniądze wypłacane są ze środków publicznych, a jak nie trudno się domyślić są one stale dostępne. Przedsiębiorca nie będzie więc musiał dochodzić swych praw przed sądem..

Nick: