Dodany: 2011-03-17 08:05:11

Dla kogo partnerstwo publiczno-prywatneJako, że partnerstwo publiczno – prywatne dotyczy dwóch podmiotów – instytucji publicznej, dysponującej jednocześnie środkami publicznymi oraz partnera prywatnego udział w nim mogą wziąć wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgodzą się na postanowienia organizowanych przez daną instytucję przetargów na wykonywanie zadań publicznych.

 

Z tego też względu mogą to być zarówno małe, średnie jak duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od kilkuset do kilku tysięcy pracowników w zależności od tego, czy dysponują odpowiednimi środkami na wpłatę wadium jak również na późniejsze przystąpienia do wykonawstwa postanowień umowy o partnerstwo publiczno prywatne.

 

Nie jest więc powiedziane, iż małe firmy nie mają szans z gigantami. W większości przypadków umowy o partnerstwie instytucji publicznych z prywatnymi firmami dopuszczają również wykonywanie zadań za pośrednictwem podwykonawców. Nie mniej jednak partnerstwo publiczno – prywatne obliguje podmiot wygrywający przetarg do zapewnienia infrastruktury niezbędnej do realizacji zamówienia publicznego..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Dla kogo partnerstwo publiczno-prywatne
Nick: