Dodany: 2011-03-16 15:20:22

Jak korzystać z partnerstwa publiczno-prywatnegoJednym z najskuteczniejszych sposobów na znalezienie zleceń na świadczone przez własną firmę jest obecnie partnerstwo publiczno – prywatne. Ta stosunkowo nowa metoda, zapewnia naprawdę duże możliwości zarówno dla instytucji publicznej jak i prywatnego partnera, prowadzącego działalność gospodarczą, daje bowiem obopólne korzyści.

 

Dodatkowo firma prywatna za wywiązanie się z postanowień umowy o partnerstwo publiczno – prywatne otrzymuje wynagrodzenie ze środków publicznych, co nie jest możliwe w przypadku kontrahentów prywatnych. Oczywiście, by partnerstwo publiczno – prywatne przyniosło właścicielowi firmy korzyści musi on przedstawić kosztorys wszystkich czynności wchodzących w skład umowy instytucji publicznych.

 

Musi również stanąć od przetargu publicznego, po którego wygraniu jest ona podpisywana i następuje przystąpienie do realizacji zlecenia. Partner prywatny w zależności od wytycznych, zawartych w umowie zapewnia zarówno środki do wykonania zlecenia jak i niezbędną infrastrukturę, bądź też jedynie ich część..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak korzystać z partnerstwa publiczno-prywatnego
Nick: