Dodany: 2012-02-29 12:36:16
 

Zespół wdrożeniowy w ramach PPPRealizacja każdego przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest partnerstwo publiczno - prywatne wymaga specjalistycznych procedur, których spełnienie pozwala dopiero przystąpić od jego realizacji.

 

Jednym z pierwszych kroków, które musi poczynić podmiot publiczny jest oczywiście wybór zespołu wdrożeniowego, który zajmie się realizowaniem przedsięwzięcia będącego przedmiotem rozpisanego wcześniej przetargu publicznego na wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia inwestora oferty. Mowa jednak nie tylko o kosztach jego realizacji (najczęściej wygrywa najniższa oferta) lecz również o czasie spełnienia wszystkich warunków, które doprowadzą w konsekwencji do wypełnienia wszystkich punktów umowy o partnerstwo publiczno - prywatne.

 

Nie zapominajmy również o tym, że taki sposób finansowania prowadzonej przez siebie firmy jest chyba najbardziej efektywnym pod względem zapewnienia sobie płynności finansowej. Dobrze i terminowo wykonana inwestycja, której duży udział ma właśnie partnerstwo publiczno - prywatne ot oczywiście duże środki w kasie firmy wypłacone przez organ publiczny..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zespół wdrożeniowy w ramach PPP
Nick: