Dodany: 2012-02-29 11:53:44
 

Czy z PPP wiąże się jakieś ryzykoOdpowiedź na postawione w tytule pytanie z cała pewnością do najłatwiejszych należeć z cała pewnością nie będzie. Choć pewne sytuacje dają się przewidzieć, to tak naprawdę trudno będzie odpowiedzieć laikowi na pytanie czy partnerstwo publiczno - prywatne będzie niosło za sobą ryzyko.

 

Pewne jest to, że praktycznie wszystko za czym idą pieniądze będzie niosło za sobą pewne ryzyko. Pewne jest jednak to, że nie będzie ono ponoszone przez jeden z powodów. Jako, że umowa o partnerstwo publiczno – prywatne jest umową pomiędzy dwoma podmiotami to właśnie obydwie strony tejże umowy będą mieć wobec drugiej strony określone prawa i obowiązki, z których chcąc nie chcąc będą musieli się wywiązać.

 

Kiedy tak się nie stanie chociażby w przypadku jednej ze stron, ta właśnie będzie zmuszona do poniesienia konsekwencji nie wywiązania się z warunków zapisanych w umowie o partnerstwo publiczno - prywatne. Z reguły są to kary finansowe oraz wystawienie negatywnych rekomendacji. I właśnie to są główne ryzyka wynikające z umów pomiędzy podmiotem gospodarczym a organem administracji..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czy z PPP wiąże się jakieś ryzyko
Nick: